Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 juni 2021

Vragen D66 Schagen over Helmweg 10 in Groote Keeten

Het bestemmingsplan Helmweg 10 Callantsoog/Groote Keeten is in de raad van oktober 2020 op voorspraak van het CDA aangehouden. De tijd moest worden genomen voor het zoeken van draagvlak voor een hotel met 60 bedden op die locatie. Aanleiding was het amendement van D66, SP en Groenlinks om het voorgelegde bestemmingsplan niet goed te keuren en het college op te dragen de locatie voor woningbouw in te zetten. Natuurlijk is het zo dat de eigenaar daarmee in mee moet gaan. Maar ook de provincie speelt een rol. Naar dat provinciaal ‘draagvlak’ zou de wethouder overleg voeren. Het is nu juni 2021. Hoe de provincie daar over denkt is nog steeds niet bekend. Wel wordt het bestemmingsplan opnieuw ter vaststelling voorgelegd aan de raad via de Oordeelsvormende van 8 juni 2021.

Het raadsvoorstel is voor D66 aanleiding om een groot aantal vragen te stellen. Vragen die voor een deel gaat over de beeldvorming die de houding van het college en in het bijzonder de verantwoordelijk wethouder oproept met de gang van zaken. Om te lezen welke vragen D66 kunt u klikken op de de link: Vragen Helmweg 10, Callantsoog_mei2021

Het amendement zelf kunt u vinden op de site van de gemeente bij de raad van 27 oktober 2020 https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/664640/Gemeenteraad%2027-10-2020