Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 mei 2021

Twee amendementen van D66 Schagen zijn unaniem aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 11 mei 2021 diende onze fractie twee amendementen in.

Een had betrekking op het overschot van het jaarrekening 2020 en de ander op de financiering van de renovatie van de sporthal de Multitreffer in ’t Zand.

Beide amendementen zijn unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Mede als gevolg wordt de algemene reserve versterkt en is voor de renovatie van de sporthallen een aparte reservering in het leven geroepen.