Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen

Schagen is in de basis een agrarische gemeente. Bebouwing moet in overeenstemming zijn met de ruimtelijke karakteristieken van de omgeving. In de gehele gemeente wordt ingezet op de juiste woning op de juiste plaats, woningen voor starters en senioren (levensloopbestendige woningen). Binnen alle kernen is er ruimte voor persoonlijke initiatieven als het gaat om kleinschalige woningbouw.

  • D66 heeft aandacht voor specifieke groepen op de woningmarkt

D66 wil dat de gemeente inzet op de bouw van (betaalbare) woningen voor starters en alleenstaanden. Middeninkomens vallen nu tussen wal en schip, omdat ze vaak nog geen huis kunnen kopen en niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Door passende woningen te bouwen (met name huur) wordt ook de doorstroming bevorderd.

Door meer levensloopbestendige woningen te bouwen is er ook voor oudere inwoners een passend aanbod.

  • D66 streeft naar een gasloze gemeente

Gas wordt schaarser en duurder. Wij richten ons op een gasloos Schagen in 2050. De eerste huizen met deze vorm van energievoorziening worden sinds kort gebouwd. D66 wil dat het niet tot een eenmalig project blijft. Daarom willen wij nieuwbouwwijken niet meer aansluiten op gas. De komende jaren zetten wij ons in om ook de overige woningen in Schagen klaar te maken voor alternatieven voor aardgas. D66 is bereid hiervoor een passende financiƫle ondersteuning te geven.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018