Steun ons en help Nederland vooruit

Verkeer en (openbaar) vervoer

Voor D66 staat de leefbaarheid en verkeersveiligheid centraal. Met name langzame en kwetsbare verkeersdeelnemers moeten veilig over straat kunnen gaan. De veiligheid van fietsers en voetgangers moet nog meer prioriteit krijgen. De verkeersveiligheid rond en naar de scholen (waaronder geschikte stopplaatsen voor BSO-busjes) verdient constante aandacht.

Een goede openbaar vervoer voorziening is essentieel voor de leefbaarheid van onze kleine kernen.

  • Goed openbaar vervoer binnen de hele gemeente

Om de bereikbaarheid van alle kernen van Schagen te verzekeren is een goed en betrouwbaar openbaar vervoer een belangrijke voorwaarde. Vandaar dat de belangrijke buslijnen als ook de 60+Bus en de buurtbussen in Zijpe en Harenkarspel in stand moeten blijven. Daarbij volgen we met grote belangstelling de proef van de Provincie, waarbij het openbaar busvervoer in de gemeente Schagen gecombineerd wordt met doelgroepenvervoer.

  • D66 wil meer aandacht voor de fietsroutes

Gelet op het verschil in snelheid met traditionele fietsen verdient de elektrische fiets extra aandacht. D66 pleit voor de aanleg van veilige fietsroutes ingericht voor de elektrische fiets. Dit kan het gebruik van de fiets in het kader van woon/werkverkeer, ook tussen de kernen, stimuleren.

  • D66 wil uitbreiding van het aantal fietsstallingsplaatsen

Door de enorme toename van het aantal fietsers zijn er te weinig stallingsplaatsen. Veel toeristen laten de auto staan en komen met de fiets naar de stad. D66 wil daarom meer fietsstallingsplaatsen, ook in het centrum.

  • D66 wil halfjaarlijkse opruiming van zwerffietsen

De stad wordt ontsierd door het aantal zwerffietsen, met name rond het stationsgebied.

D66 vindt dat de gemeente actief moet inzetten op het verwijderen van niet gebruikte fietsen.

  • Verkeerscirculatieplan voor de stad Schagen

De stad Schagen kent een grote verkeersdrukte. Dit leidt regelmatig tot onveilige situaties. D66 is van mening dat de stad, als winkel- en recreatiegebied, het domein zou moeten zijn van voetgangers waarin automobilisten te gast zijn. Om de verkeersdruk te verminderen moet onderzocht worden hoe het verkeer zo efficiƫnt mogelijk door en om Schagen geleid kan worden waardoor het centrum ontlast wordt.

  • D66 wil een betere aanduiding van bestaande parkeervoorzieningen

De gemeente Schagen heeft geen structureel parkeerprobleem. Wel zijn er piekmomenten, zoals tijdens evenementen in Schagen en bij mooi weer in de kustgebieden, waarop de parkeerdruk hoog is. D66 is van oordeel dat de effectiviteit van de huidige bewegwijzering naar de bestaande parkeerterreinen onduidelijk is. Dit moet worden verbeterd.

D66 Schagen is voorstander van gratis parkeren in de hele gemeente.

  • D66 wil goed toegankelijke trottoirs

Het onderhoud aan trottoirs heeft hoge prioriteit vindt D66. Hiervoor gelden recent vastgestelde kwaliteitsnormen, welke leidend moeten zijn. Trottoirs moeten goed toegankelijk zijn, zeker voor kwetsbare groepen (in het bijzonder: ouderen met een rollator, medemensen in een rolstoel). Dit voorkomt dat deze groepen in een isolement raken.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018