Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijshuisvesting

  • Duurzame onderwijshuisvesting

D66 Schagen stimuleert duurzame huisvesting voor de scholen in de gemeente. De daken van alle scholen moeten zo snel mogelijk voorzien worden van zonnepanelen. Hiermee draagt de gemeente bij aan het terugdringen van uitstoot van broeikasgassen, maar ook aan het beperken van energiekosten voor de scholen.

  • Multifunctionele huisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. D66 wil dat scholen in Schagen multifunctioneel zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met het doel van de organisaties die deel uitmaken van de huisvesting. Het moet voldoende gelegenheid bieden om elkaar te versterken (b.v. bibliotheek, muziekschool, kunstatelier etc.). Multifunctioneel gebruik van de scholen voorkomt leegstand.

  • D66 wil een gezond leefklimaat in alle scholen

Onderhoud en schoonmaak van de schoolgebouwen laat bij veel scholen, als gevolg van de druk op de financiƫn, te wensen over. Dit leidt tot een ongezond leefklimaat in de scholen en kan daardoor de gezondheid van kinderen schaden. D66 vindt dat de gemeente hierin een verantwoordelijkheid heeft en zal in overleg met de scholen tot een oplossing moeten komen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018