Steun ons en help Nederland vooruit

Natuur, milieu en duurzaamheid

D66 Schagen heeft de zorg voor natuur, milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Groen is belangrijk: om te ervaren en te beleven, voor het afvangen van fijnstof en vanwege de infiltratiemogelijkheden bij zware regenval.

Duurzaamheid is op tal van beleidsterreinen te realiseren, denk aan duurzaam bouwen, vervoer, energieopwekking. De gemeente dient dit te stimuleren.

Het buitengebied onderscheidt zich in archeologisch en cultuurhistorisch opzicht van omringende gemeenten, waar oude structuren zijn verdwenen of niet meer in samenhang afleesbaar zijn.

  • D66 wil de groenvoorziening versterken

D66 Schagen wil dat groen in alle kernen behouden blijft en waar nodig wordt versterkt. Daarnaast wil D66 het aanleggen van insectvriendelijke groene daken stimuleren. Om de insecten- en vogelstand te verbeteren moet zo veel mogelijk gemengd zaad worden gebruikt bij het inzaaien van plantsoenen en perken.

  • D66 wil experiment met zelfbeheer in wijken

D66 wil een experiment starten met wijkbudgetten waarover de inwoners kunnen beschikken. Hierdoor worden zij zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van hun woonomgeving.

Organiseren van vaste onderhoudscontactpersonen voor wijken waardoor de lijnen met de gemeente verkort worden en een snellere en meer betrokken probleemsignalering mogelijk is.

Daarnaast wil D66 de mogelijkheid onderzoeken om bewoners, individueel of in groepsverband, openbaar groen te laten adopteren.

  • D66 wil een praktische en efficiĆ«nte afvalscheiding

Het milieu is gebaat bij een praktische en efficiƫnte afvalscheiding. D66 Schagen wil het bewuster omgaan met de hoeveelheid afvalproductie stimuleren.

In de praktijk blijken er problemen te zijn met de frequentie van vuilophalen, met name voor grotere huishoudens. D66 wil een snelle evaluatie van het huidige systeem van inzameling waarbij ook een extra container voor papier betrokken moet worden.

  • Vuurwerkoverlast verminderen

Vuurwerk zorgt voor veel schade, slachtoffers, luchtvervuiling en andere overlast. Dit moet worden voorkomen. D66 wil daarom in Schagen vuurwerkvrije gebieden rond bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en het dierenasiel. Hoewel een verbod op het afsteken wellicht nu nog niet realistisch is streeft D66 naar professionele vuurwerkshows die door de gemeente worden georganiseerd.

  • D66 wil dat de gemeente het bomenbeleid aanscherpt.

Schagen heeft een ambitieus plan om 500.000 bomen te planten. D66 ondersteunt dit maar wil ook dat het huidige bomenbeleid aangescherpt wordt. Dit houdt in goed regulier onderhoud, het tijdig vervangen van zieke en zwakkere soorten bomen en bescherming van monumentale bomen.

  • D66 Schagen wil dat Schagen in 2030 een energie neutrale-gemeente is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018