Steun ons en help Nederland vooruit

Mantelzorg

Mantelzorg verdient meer waardering en ondersteuning. Mantelzorg kan immers een deel van de professionele zorg voorkomen of vervangen.

  • D66 wil uitbreiding en verbetering van informatie en advies over mantelzorg

Bewustheid van een rol als mantelzorger geeft de mogelijkheid om  zorg en ondersteuning te organiseren en tot een advies op maat leiden.  Met name jeugdigen zijn zich niet altijd bewust van hun rol als mantelzorger. Zij verdienen extra ondersteuning.

  • D66 wil de komende periode fors investeren in vormen van dagbesteding

De verwachting is dat door maatschappelijke ontwikkelingen het aantal mantelzorgers toe zal nemen. Door vernieuwing van respijtzorg via dagopvang, logeren of vakantieprogramma’s, en meer respijtzorg door vrijwilligers worden mantelzorgers ontlast.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018