Steun ons en help Nederland vooruit

Leefomgeving

D66 Schagen omarmt een veelkleurig landschap, waarbij de natuurwaarden, de recreatie- en belevingswaarde en de economische vitaliteit in balans blijven. De combinatie van de diverse kernen, het platteland en de kust maakt de gemeente bijzonder, het straalt rust uit.

De diversiteit en de cultuurhistorie van het gebied moeten behouden blijven. Wat groen is blijft groen, woningbouw zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied.  

  • D66 streeft naar evenwicht tussen de stedelijkheid, het open landschap en de kust

D66 vindt dat bij nieuwe bebouwing de kenmerkende combinatie van stedelijkheid, platteland en kust in stand moet blijven. Concreet betekent omvangrijke woningbouw projecten bij grote kernen.

  • D66 wil woningbouw in kleine kernen mogelijk maken

Voor D66 blijft het uitgangspunt dat bij voorkeur binnen bestaand stedelijk gebied moet worden gebouwd. De ontwikkeling van de kleine kernen kan hierdoor worden belemmerd. D66 sluit daarom woningbouw (in verhouding) in deze kernen niet bij voorbaat uit.

  • Inwoners betrekken bij ruimtelijke plannen

Inwoners en belangenorganisaties moeten tijdig en blijvend worden betrokken bij de ruimtelijke plannen. Dat vergroot het draagvlak onder de inwoners. Zij kunnen bovendien met hun kennis van de directe leefomgeving vele waardevolle ideeën aanleveren.

  • Kleinschalige nevenfuncties bij landbouwbedrijven toestaan

D66 zal agrariërs ondersteunen door kleinschalige nevenfuncties (kamperen bij de boer, pensionstalling, detailhandel streekgebonden producten, bed & breakfast, zorgboerderij, etc) toe te staan indien deze ruimtelijk goed inpasbaar zijn.

  • D66 pleit voor het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan

D66 pleit al vele jaren voor een analyse van de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe gemeente. Dit moet leiden tot een Landschapsontwikkelingsplan, waarin onder aandacht is voor streekgebonden bebouwing (stolpboerderijen), niet-passende bebouwing (slopen), verpaupering (tegengaan), plattelandswoning (bij beëindigen agrarisch bedrijf).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018