Steun ons en help Nederland vooruit

Kunst en cultuur

D66 hecht veel waarde aan kunst, cultuur en erfgoed. Cultuur verbindt en stimuleert de sociale samenhang. Een bloeiende creatieve sector is voor veel mensen een reden om ergens te willen wonen en maakt Schagen aantrekkelijk voor talenten en bedrijven.

Bovendien heeft een hoog cultureel voorzieningenniveau een positief economisch effect, het lokt (dagjes)mensen van buiten naar onze gemeente.

  • D66 streeft naar het op korte termijn vaststellen van het Museumbeleid

D66 is van oordeel dat er op korte termijn, als vervolg op de kadernotitie Museumbeleid 2017, museumbeleid moet worden vastgesteld zodat er meerjarige zekerheid is voor de betreffende musea.

  • Onderzoek naar geschikte locatie voor “culturele broedplaats”

D66 is voorstander van een culturele broedplaats in de gemeente, waar creatieve ondernemers en kunstenaars goedkoop een werkruimte kunnen huren als atelier, voor exposities, als ontmoetingsplek en informatiecentrum. Deze broedplaats vormt een verbindende schakel met het bedrijfsleven, onderwijs en gemeente. De gemeente dient hierbij het initiatief te nemen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018