Steun ons en help Nederland vooruit

Klimaat en energie

De fossiele brandstoffen raken op en het gebruik daarvan heeft grote invloed op het klimaat. D66 realiseert zich dat de gemeente Schagen dit probleem niet in haar eentje op kan lossen. De gemeente kan echter wel bijdragen aan een vermindering van de klimaatverandering.

  • D66 wil dat de gemeente duurzaam bouwen stimuleert

D66 wil dat de gemeente, in overleg met de woningcorporaties, nieuwbouwprojecten ondersteunt waarbij gedurende de bouw al aardwarmte, regenwaterput, infiltratiekratten, grond en muurisolatie en zonnepanelen worden geïntegreerd.

  • D66 vindt dat de gemeente grootschalig gaat inzetten op isolatie van bestaande bouw; zowel eigen gebouwen, particulier vastgoed en sociale woningbouw.
  • D66 vindt dat de gemeentelijke vergunningsprocessen voor duurzame verbouwingen van woningen en kantoren moeten versoepelen.
  • D66 streeft naar een energie neutrale gemeente

D66 is van mening dat er een plan van aanpak opgesteld moet worden met daarin een toetsingskader om tot een energie neutrale gemeente te komen.

  • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld met duurzaam inkopen en investeren

D66 wil dat de gemeente Schagen een voortrekker wordt op het gebied van elektrisch rijden. De gemeente kiest bij een vervangingsvraag zelf ook voor elektrisch aangedreven materieel.

  • D66 wil meer laadpalen voor elektrisch aangedreven voertuigen (zowel auto’s als fietsen)
  • D66 is voorstander van andere wijzen van energieopwekking

Windmolens op land tasten het open karakter van het landschap in Schagen aan. Daarom is D66 voorstander van windmolens op zee. Daarnaast dient optimaal gebruik worden gemaakt van zonne-energie. Voordat wordt overgegaan tot het realiseren van zonneweides, die evenals windmolens het landschap kunnen ontsieren dienen eerst zonnepanelen te worden gerealiseerd op de daken van woningen, gebouwen, bedrijven, parkeerplaatsen en op grote stallen. Daarnaast dient de gemeente nu al te gaan onderzoeken in hoeverre grondwarmte (thermo-energie) voor Schagen een reële mogelijkheid is. Als hieruit blijkt dat dit kleinschalig tot de mogelijkheden behoort moet de gemeente de inwoners ondersteunen met een duurzaamheidslening.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018