Steun ons en help Nederland vooruit

Detailhandel

Voor de kwaliteit van de leefomgeving en de lokale economie zijn winkelvoorzieningen van groot belang. De aantrekkelijkheid van een winkelcentrum hangt niet alleen samen met het aanbod, maar ook met de inrichting van de openbare ruimte. In de stad Schagen staat deze kwaliteit onder druk in het centrum mede door de conflicterende relatie tussen gemotoriseerd verkeer en het winkelend publiek. 

  • Het centrum van Schagen moet in zijn geheel worden aangepakt.

De gemeente moet samen met de bewoners en ondernemers in het centrum van Schagen onderzoeken op welke wijze het winkelgebied ingericht moet worden om het een aantrekkelijk voetgangers- en fietsgebied te maken en het tevens bereikbaar blijft voor de auto. Winkelen moet een beleving zijn. 

  • D66 wil winkels in de kernen

D66 vindt dat bedrijventerreinen geen vestigingsplaats voor winkels zijn. Een uitzondering geldt voor branches waarvoor door hun productaanbod en noodzakelijk vloeroppervlak in een winkelgebied feitelijk geen ruimte is, zoals doe-het-zelfwinkels en tuincentra.

  • Glasvezel in Schagen

Ten aanzien van glasvezel wil D66 dat de gemeente meer regie voert (bijvoorbeeld in de vorm van een financiële bijdrage) op de aanleg van glasvezel vanwege het belang van snel internet voor het vestigingsklimaat in Schagen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018