Steun ons en help Nederland vooruit

De agrarische sector

Naast de recreatieve sector is de agrarische sector economisch gezien van grote betekenis en dat houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Er zijn innovatieve wereldspelers binnen onze grenzen. Die moeten kansen krijgen op een duurzame manier te innoveren ook als dit ruimte vraagt. Wel moeten hun activiteiten passen bij het karakter van het landelijk gebied en de ruimtelijke kwaliteit daarvan.

  • D66 streeft naar een toekomst met agrarische bedrijven die in evenwicht met hun omgeving produceren, de ecologische landbouw

Het produceren van voedsel heeft directe invloed op het milieu en onze gezondheid. D66 wil dat de agrarische sector op zijn minst neutraal is voor het milieu en bijdraagt aan het behoud van biodiversiteit. D66 vindt dat agrariƫrs en natuur heel goed naast en met elkaar kunnen bestaan, maar het een mag het ander niet onnodig aantasten of belasten. Er moet sprake zijn van evenwicht.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018