Steun ons en help Nederland vooruit

Bij armoede en schulden bieden we perspectief

D66 vindt het onacceptabel dat er in Schagen kinderen opgroeien in armoede.

Armoede kent veel gezichten en is een complex probleem dat mensen veel stress geeft en nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Mensen lopen meestal niet met hun armoede te koop.

D66 Schagen vindt de ontwikkeling van beleid op het gebied van stille armoede noodzakelijk.

Problemen rond schulden moeten bespreekbaar worden. Het taboe moet eraf. Op die manier kunnen problemen tijdig aangepakt worden. Wijkteams spelen hierbij een essentiële rol.

  • D66 wil armoede zoveel mogelijk blijvend oplossen

Het hebben van betaald werk is de beste oplossing voor armoede. Het ondersteunen van mensen bij het vinden van werk zal de komende periode prioriteit moeten hebben. D66 vindt dat de gemeente hierop vol moet inzetten.

  • D66 wil aanpak van armoede en schulden

Mensen met schulden lopen vaak vast in het systeem. Het is van groot belang dat er voor mensen die te maken hebben met (langdurige) schulden en geen of onvoldoende inkomen perspectief komt voor een oplossing.

D66 wil dat de gemeente onderzoekt op welke wijze de gemeente schulden van inwoners kan overnemen. De uitkomsten van een soortgelijke pilot van Amsterdam worden hierbij in beschouwing genomen.

  • D66 streeft naar vroegsignalering van schuldenproblematiek

Gezinnen met schulden melden zich vaak pas bij de gemeente als de nood hoog is. Wanneer huishoudens eerder bij hulpverleners in beeld komen kan er sneller en effectiever hulp geboden worden. Hierbij kunnen energiebedrijven en woningcorporaties een rol spelen.

  • D66 is van mening dat bijzondere bijstand maximaal ingezet moet worden.

Veel inwoners die een minimuminkomen hebben (b.v. ouderen met alleen AOW) zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden van bijzondere bijstand. D66 vindt dat deze regelingen beter bekend moeten worden gemaakt. Hierbij zal ook bekeken worden op welke wijze signalering door zorg- en hulpverleners ingezet kan worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018