Steun ons en help Nederland vooruit

Algemeen

D66 Schagen heeft onderwijs als topprioriteit. Wij willen investeren in kennis en onderwijs. Goed onderwijs is de motor van onze economie en de sleutel voor het vergroten van de welvaart. Het versterkt de sociale samenhang en stelt de inwoners in staat zich te ontwikkelen, keuzes te maken en hun leven in te richten zoals ze dat zelf willen.
Onderwijsbeleid wordt vooral in Den Haag gemaakt, maar ook op lokaal niveau kunnen we desondanks veel doen. D66 wil dat de gemeente zich blijft inzetten voor een breed en divers onderwijsaanbod en krachtige onderwijsinstellingen met goede voorzieningen en infrastructuur.
D66 Schagen ziet onderwijs als onderdeel van een keten van voorzieningen voor de jeugd. De gemeente kan een faciliterende en stimulerende rol spelen in de bevordering van de samenwerking tussen alle instellingen die met kinderen en ouders te maken hebben. Een goede aansluiting tussen onderwijs, arbeidsmarkt en zorg is van lokaal belang. Programma’s moeten hierbij goed op elkaar worden afgestemd.
D66 Schagen staat op onderwijsgebied voor kwaliteit, keuzevrijheid, kleinschaligheid, brede schoolconcepten, duurzame huisvesting en samenwerkingsverbanden tussen de gemeente, de zorg, het bedrijfsleven en het onderwijs.

Concreet wil D66 Schagen:

  • Partijen die zich met de zorg van kinderen bezighouden, zo dicht mogelijk bij elkaar brengen. De jeugdzorg verbeteren door een nauwe samenwerking tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin en de scholen.
  • Talentontwikkeling stimuleren door een betere samenwerking tussen basisscholen, kinderopvang, sportverenigingen en culturele instellingen. Een samenwerking die leidt tot een natuurlijke overloop van school, opvang en sport- of culturele activiteit.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018