Steun ons en help Nederland vooruit

Algemeen

D66 werd ooit in 1966 opgericht om de democratie te verbeteren. Dat ideaal staat nog steeds fier overeind, want er valt (ook) op lokaal niveau nog veel te verbeteren. Burgers mogen eens per vier jaar hun stem uitbrengen en desgewenst inspreken op een politieke avond. Meer directe invloed is vaak niet mogelijk. D66 Schagen wil de contacten met de inwoners niet beperken tot inspraakavonden of verkiezingscampagnes. Voor ons is belangrijk dat u als burger wordt betrokken bij de belangrijkste beslissingen in de gemeente in het algemeen én bij de onderwerpen die uw directe leefomgeving raken in het bijzonder. D66 Schagen wil dat de inwoners participeren, betrokken zijn, verantwoordelijkheid nemen en meer directe invloed op de gemeentelijke besluitvorming krijgen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018