Steun ons en help Nederland vooruit

Algemeen

D66 Schagen staat voor een rechtvaardig sociaal beleid waarbij iedere inwoner een bijdrage aan de samenleving wil en kan leveren. Iedereen doet mee in de maatschappij, de inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren. Dat is ook het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, ondersteuning waar nodig geboden. D66 Schagen wil ook een breed en laagdrempelig sportaanbod, gereguleerde groei van de vrijetijdsindustrie en stimulering van cultuuruitingen en cultureel ondernemerschap. Samenwerkingsverbanden tussen sport, cultuur, onderwijs, zorg en welzijn dragen bij aan de ontwikkeling en het welbevinden van de inwoners van de nieuwe gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018