Steun ons en help Nederland vooruit

Hansje Kalff

Steunfractie

Schagen

Hansje Kalff woont sinds 1995 in Schagen. Is actief geweest als respectievelijk raads- en commissielid van 2010 tot 2016.Wil binnen het gedachtegoed van D66 graag haar steentje bijdragen aan belangrijke zaken als veiligheid, ouderenzorg, vreemdelingenbeleid, groenvoorzieningen en energie. Is nu vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk en is buurtbemiddelaar en bestuurslid van de 60+ bus.