Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 december 2020

Meerdere fracties in de gemeenteraad willen af van carrousel.

Meerdere fracties in de raad van Schagen, waaronder WENS4U, D66, de SP en de Senioren Partij, hebben gezamenlijk een motie ingediend waarin het college wordt verzocht af te zien van de verplaatsing van sportverenigingen tussen de sportparken Groenoord en Nes-Noord.

Er staan de komende jaren grote investeringen in de planning. Zoals bijvoorbeeld de verplaatsing van sportverenigingen zodat de voetbal op een locatie kan spelen, de bouw van een nieuw clubgebouw voor Schagen United, de renovatie van de 3 sporthallen en de renovatie van de atletiekbaan  van TAS.
De partijen vragen het college op korte termijn de onderzoeken hoe de toekomst van de sport in Schagen er uit moet gaan zien en pas daarna besluiten te nemen met vergaande en langdurige financiële gevolgen.

Hier de link naar de motie; motie carroussel (def)[407827]