Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 juni 2021

Meer sociale huurwoningen in Remmerdel

De gemeenteraad besluit aanstaande dinsdag over het plan Remmerdel in Warmenhuizen. D’66 steunt dit plan maar dient toch een amendement in om meer sociale huurwoningen in dit plan op te nemen en beschikbaar te houden ook voor de langere termijn. D’66 stelt voor om 22 huurwoningen toe toevoegen aan dit plan, hierdoor kunnen de wachttijden, nu bijna 4,5 jaar, aanzienlijk worden verkort.

Link naar het amendement: https://schagen.raadsinformatie.nl/document/10328692/1/Amendement%20D66%20Grondexploitatie%20Remmerdel%20Warmenhuizen