Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 februari 2021

De fractie D66 Schagen dient vragen, motie en amendementen in.

De fractie maakt zich zorgen om de renovatie van de Schagerweg in Schagerbrug in relatie tot de geplande nieuwbouw projecten. Zit dit elkaar niet in de weg. De fractie heeft hier vragen over gesteld aan de wethouder en wacht nog op antwoord. vragen renovatie Schagerweg irt nieuwbouw[423678]

Daarnaast heeft de fractie vragen gesteld over het ambitieplan verkeer dat de raad in september 2017 heeft vastgesteld. Dit in relatie tot het gevraagde voorbereidingskrediet voor de renovatie van de Zuiderweg in Schagen. vragen over ambitieplan verkeer[423676]

Tenslotte heeft de fractie voor de komende raadsvergadering twee amendementen en een motie ingediend.

In het eersteĀ  amendement wordt aan het college gevraagd om het bestemmingsplan Buitenvaert aan te passen zodat er 57 woningen in plaats van 40 kunnen worden gebouwd. Het college heeft hiervoor een aanvullende overeenkomst afgesloten met de projectontwikkelaar maar heeft verzuimd dit in het bestemmingsplan te verwerken. Door deze aanpassing kunnen er meer betaalbare woningen voor starters worden gebouwd. amendement Buitenvaert feb 2021[423675]

Het tweede amendement is een initiatief van D66 en het CDA en gaat over het niet ruimen van monumentale graven. Ondertussen tekent zich een ruime meerderheid in de raad voor dit amendement af. Amendement toekomst begraafplaatsen Schagen D66 CDA JESS Duurzaam Schagen GroenLinks Wens4U VVD

Tenslotte heeft D66 een motie ingediend voor het realiseren van een aansluiting op de N245 voordat met de bouw van Muggenburg Zuid wordt begonnen. Het is een herhaling van de motie die in december 2020 geen meerderheid kreeg. Door uitspraken van het college wordt de indruk gewekt dat de aansluiting op tijd wordt geregeld. Echter dit biedt voor de inwoners te weinig zekerheid. Het is een inspanningsverplichting van het college. De inwoners moeten zekerheid hebben over de tijdige aanleg van de ontsluitingsweg. motie Muggenburg-Zuid-ontsluiting feb 2021[423677]