Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 december 2019

D66 vraagt aandacht voor braakliggend terrein aan Parallelweg in Schagen    

Kortgeleden heeft D66 het college gewezen op een braakliggend stuk grond aan de Parallelweg in Schagen. Hier stond tot ongeveer 2000 een gymzaal die toen door brand is verwoest. Sindsdien groeit er veel groen, met name bramenstruiken. In de ogen van D66 zou deze kavel prima geschikt zijn voor een kleinschalig project voor ouderen of jongeren.

Navraag bij de eigenaar wees uit dat zij nadenken over woningbouw op dit stuk grond.

In het antwoord op de vragen van D66 sprak de wethouder zijn waardering uit voor het “meedenken” van D66 en geeft aan dat hij overlegt met de eigenaar om hier woningbouw mogelijk te maken.