Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 juli 2021

D66 stemt tegen hotel op Helmweg 10 in Groote Keeten

Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad op 29 juni jongsleden is er, voor de tweede keer, lang en intensief gesproken over het voorstel van een projectontwikkelaar om in Groote Keeten een hotel met 60 kamers te gaan bouwen op de plaats van de (voormalige) boerenplaats Keetenburgh aan de Helmweg 10.

D66 heeft tegen dit plan gestemd, vooral om inhoudelijke redenen.

D66 was van meet af aan tegen deze ontwikkeling. In de oordeelsvormende vergadering van 6 oktober 2020 hebben wij dit met inhoudelijke argumenten onderbouwd. De motivering  van het college was onvolledig en ondermaats en ja, het liet zien dat de belangen van de ondernemer sterker wogen dan een goede ruimtelijke ordening. Of speelden er mogelijk  partijbelangen een zeer dominante rol?

Vervolgens heeft D66 in de gemeenteraad van 27 oktober vorig jaar, samen met  de SP en Groen Links,  geprobeerd  het besluit voor de bouw van  een hotel om te buigen naar woningbouw met behoud van de markante stolp en het voorhuis.

Met het amendement hebben we toen bereikt dat het CDA zich achter de oren krabde en voorstelde nog geen besluit te nemen. Zij wilden tijd om het draagvlak voor dit plan bij de inwoners en de provincie te onderzoeken.

Dat is gebeurd, 7 maanden uitstel.

De inwoners van Groote Keeten hadden zich al eerder in een enquête uitgesproken tegen de verdere uitbreiding van toeristische faciliteiten in hun dorp te zijn. Na de raadsvergadering heeft de gemeente een tweede enquête gehouden. Deze enquête is door deskundigen beoordeeld als amateuristisch en manipulatief. Ondanks het sturende karakter bleek ook uit deze enquête dat de meerderheid van de inwoners geen hotel wil. Desalniettemin blijkt deze enquête doorslaggevend voor het college om toch door te gaan met dit plan, immers zou goed zijn voor  Groote Keeten en wat toevoegen.

Over het tweede argument om het plan aan te houden, hoe kijkt de provincie tegen woningen aan op deze locatie was tijdens de raadsvergadering steeds) geen informatie bekend en is dus schijnbaar van ondergeschikt belang.

Dit bevestigt het vermoeden van D66 dat het CDA, onder het mom van “draagvlak onder de inwoners vergroten”, meer uit was op het kopen van tijd. Een aantal “kikkers” dreigden in oktober immers uit de coalitiekruiwagen te springen en tegen dit bestemmingsplan te stemmen. Waarom zij 7 maanden later, ondanks het feit dat er in de tussentijd niets is gebeurd en aanvullende informatie ontbreekt, toch dit voorstel hebben gesteund is voor D66 een raadsel.

D66 staat achter de argumenten van de inwoners van Groote Keeten die tegen dit plan zijn.

Een bijkomende reden om tegen dit plan te stemmen is procedureel. En die gaat over provinciale regelgeving, regelgeving waarbinnen de gemeente hoort te opereren.

D66 is van mening dat er in principe geen besluit door de raad zou  moeten worden genomen in strijd met die provinciale regelgeving. En waarom zou de raad dat willen?

De enige verklaring bij dit raadsvoorstel van het college is dat het belang van die ene ondernemer leidend is en dat ondanks de wankele en discutabele onderbouwing van het besluit en de manier waarmee participatie bij dit plan is vormgegeven.

D66 stelt vast dat om welke redenen dan ook het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen door een meerderheid van voornamelijk de coalitiepartijen is ondersteund.

D66 staat daarom achter de inwoners van Groote Keeten als deze zich blijven verzetten tegen de uitvoering van dit plan.

NB

op Schagen.nl/bestuur-organisatie onder “Agenda en uitzending vergaderingen raad en oordeelsvormende vergaderingen” kunt u de vergaderingen terugluisteren en de stukken inzien.