Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 november 2021

D66 stelt voor dat gemeente grond koopt aan de Nes

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het bestemmingsplan voor de Nes 32. Een projectonwikkelaar wil hier een aantal dure en grote woningen realiseren. D66 is van oordeel dat hiermee de ontwikkeling van Schagen Oost in de wielen wordt gereden en dat het plan niet past binnen de lintbebouwing van de Nes.

Dit is een historisch stukje Schagen dat niet moet worden aangetast door dit bouwplan. D66 stelt daarom voor dat de gemeente deze gronden koopt van de projectontwikkelaar. Hierdoor wordt voorkomen dat er allerlei ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden. Een motie met deze strekking wordt morgen door de gemeenteraad behandeld.

https://raad.schagen.nl/Documenten/Amendement-D66-Nes-32-2.pdf