Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 januari 2021

D66 Schagen stelt vragen over bestemmingsplan Buitenvaert in Schagerbrug

Met gezwinde spoed legt wethouder Beemsterboer het bestemmingsplan Buitenvaert aan de gemeenteraad voor. D66 Schagen onderschrijft de noodzaak voor nieuwbouw. Schagerbrug wacht al lang op nieuwe huizen. D66 snapt echter niet waarom het college minder voortvarend te werk gaat bij de ontwikkeling van het VESDO terrein in Schagerbrug, althans die indruk bestaat. Er zijn daar meer mogelijkheden om snel passende woningen te bouwen voor starters en ouderen. Het terrein is notabene eigendom van de gemeente en de woningbouw vereniging wil graag bouwen. Het lijkt wel alsof het college alleen oog heeft voor het project Buitenvaert.

Deze en meerdere vragen heeft D66 nu ingediend bij het college. Hierbij de link naar de gestelde vragen: VragenBuitenvaert_def_2021[422760]