Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 maart 2021

Bestemmingsplan Nes 32 te Schagen

De zienswijzen van een drietal bewoners van de Nes tegen het bestemmingsplan Nes 32 Schagen vormde de aanleiding om dat bestemmingsplan nader te bekijken.

Al vanaf 2013 hamert D66 op een transparant proces rondom de regeling Ruimte voor Ruimte.  Vragen zijn gesteld aan het college, merkwaardige constateringen zijn voorgelegd. Als laatste bij de ontwikkeling van 21 woningen in Dirkshorn zuid/Oosterdijk waar de gemeente op het punt van de berekende grondwaarden en werkelijke veel hogere verkoopprijzen was misleid. Hoe zat dat bij Nes 32 waar dezelfde makelaar het proces begeleidt?

D66 is geschrokken bij het raadplegen van de overheidssite ruimtelijkeplannen.nl waar op adres te zoeken is welke ruimtelijke ontwikkelingen het college beoogt. Voor derde-belanghebbenden wezenlijke informatie was niet ter inzage gelegd.

Ook verbaasd waren we over het aantal kavels/woningen die als compensatie op grond van de regeling volgens het college kan/mag worden gerealiseerd.

In de Oordeelsvormende vergadering van 2 maart is D66 op dat plan ingegaan. Aan de raad is het voorstel voorgelegd het college te vragen om het bestemmingsplan terug te nemen. Dat is (nog) niet gebeurd.

D66 heeft het proces, de collegebesluiten en wat daarmee samenhangt en ook de inbreng van de provincie in volgorde in de tijd in kaart gebracht.  D66 wil dat met u delen.

En via deze link komt u bij de tekst zoals is gebruikt bij de Oordeelsvormende vergadering van 2 maart 2021; OV- Nes 32- 2mrt2021

De tijdlijn van het proces van gebeurtenissen die hebben geleid tot het bestemmingsplan Nes 32 Schagen; Nes 32 Schagen_proces_15mrt2021