Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 september 2021 vrijdag 9 juli 2021 woensdag 30 juni 2021
Frans Jansen is wederom gekozen als D66 Schagen lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022

Frans Jansen is wederom gekozen als D66 Schagen lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022

De afgelopen vier jaar heeft Frans Jansen zich ruimschoots bewezen als raadslid voor D66 Schagen en is daarom wederom unaniem gekozen. Na zijn pensionering bij de Marine is Jansen actief geworden in de lokale politiek, omdat hij graag iets wilde betekenen voor de gemeenschap. Dit heeft hij de afgelopen jaren dan ook…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 29 juni 2021
Amendement Helmweg 10 in Groote Keeten voor de raadsvergadering 29 juni 2021

Amendement Helmweg 10 in Groote Keeten voor de raadsvergadering 29 juni 2021

D66 Schagen heeft een amendement ingediend over de Helmweg 10 in Groote Keeten voor de raadsvergadering van 29 juni 2021. Er is niet voldoende draagvlak onder de inwoners van Groote Keeten en bovendien is het termijn waarop de gemeenteraad een besluit kan nemen over het bestemmingsplan Helmweg 10 ondertussen verstreken. D66 stelt…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 juni 2021 donderdag 3 juni 2021

Vragen D66 Schagen over Helmweg 10 in Groote Keeten

Het bestemmingsplan Helmweg 10 Callantsoog/Groote Keeten is in de raad van oktober 2020 op voorspraak van het CDA aangehouden. De tijd moest worden genomen voor het zoeken van draagvlak voor een hotel met 60 bedden op die locatie. Aanleiding was het amendement van D66, SP en Groenlinks om het voorgelegde bestemmingsplan niet goed te keuren…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 mei 2021

Twee amendementen van D66 Schagen zijn unaniem aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 11 mei 2021 diende onze fractie twee amendementen in. Een had betrekking op het overschot van het jaarrekening 2020 en de ander op de financiering van de renovatie van de sporthal de Multitreffer in ’t Zand. Beide amendementen zijn unaniem door de gemeenteraad aangenomen.…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 28 maart 2021

Bestemmingsplan Nes 32 te Schagen

De zienswijzen van een drietal bewoners van de Nes tegen het bestemmingsplan Nes 32 Schagen vormde de aanleiding om dat bestemmingsplan nader te bekijken. Al vanaf 2013 hamert D66 op een transparant proces rondom de regeling Ruimte voor Ruimte.  Vragen zijn gesteld aan het college, merkwaardige constateringen zijn voorgelegd. Als laatste bij…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 februari 2021

De fractie D66 Schagen dient vragen, motie en amendementen in.

De fractie maakt zich zorgen om de renovatie van de Schagerweg in Schagerbrug in relatie tot de geplande nieuwbouw projecten. Zit dit elkaar niet in de weg. De fractie heeft hier vragen over gesteld aan de wethouder en wacht nog op antwoord. vragen renovatie Schagerweg irt nieuwbouw[423678] Daarnaast heeft de fractie vragen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 januari 2021

D66 Schagen stelt vragen over bestemmingsplan Buitenvaert in Schagerbrug

Met gezwinde spoed legt wethouder Beemsterboer het bestemmingsplan Buitenvaert aan de gemeenteraad voor. D66 Schagen onderschrijft de noodzaak voor nieuwbouw. Schagerbrug wacht al lang op nieuwe huizen. D66 snapt echter niet waarom het college minder voortvarend te werk gaat bij de ontwikkeling van het VESDO terrein in Schagerbrug, althans die indruk bestaat. Er zijn daar…

Bekijk nieuwsbericht