Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 november 2021 dinsdag 2 november 2021
D66 wil dat de gemeente bouwt voor ouderen op de plaats van de Ark.

D66 wil dat de gemeente bouwt voor ouderen op de plaats van de Ark.

De basisschool de Ark gaat verdwijnen. In de plaats daarvan wil de gemeente dure appartementen laten bouwen. De opbrengst van de verkoop van deze gronden zou bestemd worden voor de invoering van de nieuwe omgevingswet. D66 is van oordeel dat deze locatie bij uitstek geschikt is voor onze oudere medemens. Het ligt vlak bij alle voorzieningen en het…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 19 september 2021 vrijdag 9 juli 2021 woensdag 30 juni 2021
Frans Jansen is wederom gekozen als D66 Schagen lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022

Frans Jansen is wederom gekozen als D66 Schagen lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022

De afgelopen vier jaar heeft Frans Jansen zich ruimschoots bewezen als raadslid voor D66 Schagen en is daarom wederom unaniem gekozen. Na zijn pensionering bij de Marine is Jansen actief geworden in de lokale politiek, omdat hij graag iets wilde betekenen voor de gemeenschap. Dit heeft hij de afgelopen jaren dan ook…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 29 juni 2021
Amendement Helmweg 10 in Groote Keeten voor de raadsvergadering 29 juni 2021

Amendement Helmweg 10 in Groote Keeten voor de raadsvergadering 29 juni 2021

D66 Schagen heeft een amendement ingediend over de Helmweg 10 in Groote Keeten voor de raadsvergadering van 29 juni 2021. Er is niet voldoende draagvlak onder de inwoners van Groote Keeten en bovendien is het termijn waarop de gemeenteraad een besluit kan nemen over het bestemmingsplan Helmweg 10 ondertussen verstreken. D66 stelt…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 juni 2021 donderdag 3 juni 2021

Vragen D66 Schagen over Helmweg 10 in Groote Keeten

Het bestemmingsplan Helmweg 10 Callantsoog/Groote Keeten is in de raad van oktober 2020 op voorspraak van het CDA aangehouden. De tijd moest worden genomen voor het zoeken van draagvlak voor een hotel met 60 bedden op die locatie. Aanleiding was het amendement van D66, SP en Groenlinks om het voorgelegde bestemmingsplan niet goed te keuren…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 mei 2021

Twee amendementen van D66 Schagen zijn unaniem aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 11 mei 2021 diende onze fractie twee amendementen in. Een had betrekking op het overschot van het jaarrekening 2020 en de ander op de financiering van de renovatie van de sporthal de Multitreffer in ’t Zand. Beide amendementen zijn unaniem door de gemeenteraad aangenomen.…

Bekijk nieuwsbericht