Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 oktober 2019

Motie omvormen braakliggende terreinen naar Idylles

Woensdag 23 oktober 2019 stond in het Noordhollands Dagblad een stuk over het bloemrijker maken van onze gemeente. Dit geweldige project is een vervolg op de motie die wij als D66 Schagen in november 2018, samen met een aantal andere partijen, in zouden dienen. De wethouder heeft toen een toezegging gedaan waardoor wij de motie uiteindelijk hebben ingetrokken. Wij zijn natuurlijk heel blij dat de wethouder toen naar ons geluisterd heeft en actie heeft ondernomen. Het valt alleen wel op dat er wederom met geen woord gerept wordt over waar het idee voor dit project vandaan kwam, onze motie.