Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 augustus 2020

21 bouwkavels Dirkshorn-zuid, een fantastisch plan?

Prachtige borden langs de N245 en aan de Oosterdijk te Dirkshorn moeten uitnodigen tot de aankoop van een kavel bouwgrond.

Bouwen, bouwen, bouwen, vraaggestuurd bouwen is het credo van het college van Schagen.

Deze ontwikkeling van 21 bouwkavels/woningen sluit daar geheel op aan. Een fantastisch plan dus. De feiten liggen anders.

Het bestemmingsplan maakt op deze locatie de realisatie van 30 woningen mogelijk. De conclusie van D66 is dat het college de mogelijkheid van de bouw van 9 woningen laat liggen. Het college is met die 21 woningen/kavels geheel aan de wens van initiatiefnemer tegemoet gekomen.

Het college legt “vraaggestuurd bouwen” soms onbegrijpelijk en vaak verschillend uit. Het gaat om het bouwen voor de vraag van of anders gesteld; bouwen voor de Schagense woningzoekenden. En dat zijn in dit geval niet dure vrije sectorwoningen.

Hier lijkt de uitleg van het college: uw wens (die van initiatiefnemer) is de feitelijke vraag!

Met deze 21 kavels krijgt de wijk een eenvormige sociale structuur. Sociale woningbouw (koop/huur) ontbreekt. Ook andere types dan vrijstaande woningen (halfvrijstaand/rijtje) zitten niet in het plan. En dat was mogelijk geweest.

Juist naar die woningen is vraag onder de woningzoekenden van Schagen. Heeft het college zich daarvoor sterk gemaakt? Het resultaat toont dat niet.

De verkoop nu (kavels vanaf € 170.000, kavel met eenvoudige cataloguswoning vanaf

€ 495.0000, excl opties en keuken) sluit in ieder geval niet aan bij het coalitieprogramma.

(Meer koop- en huurwoningen bouwen voor alle inkomensgroepen, verspreid over de hele gemeente” en “voldoende starterswoningen in alle kernen”)

D66 is teleurgesteld dat de bouwcapaciteit van deze locatie niet volledig is benut. Teleurgesteld is D66 ook, dat in verlengde van de wens van initiatiefnemer (de vraag?) meegewerkt is aan louter vrije sector woningbouw.

D66 heeft over dit woningbouwplan een groot aantal vragen gesteld aan het college.

D66 vraagt het college verantwoording af te leggen over haar keuze voor dit fantastische plan.

Link naar document met de gestelde vragen van D66 en beantwoording van het college.: https://schagen.raadsinformatie.nl/document/8727393/1/06_Beantwoording_art_43_vragen_D66_diverse_bp

Download hier het document met vervolgvragen aan het college: vragenbp_def_Dirkshorn-Zuidoost